info@nct.ac.in +91 9355 533401

Roll of Honor

Presidents

Duration Name
1919 - 1924 Shri Justice T.V. Seshagiri Iyer
1924 – 1940 Sri. T. Desikachariar,B.A.B.L
1940 - 1941 Shri. P. R. Vengu Iyer, M.B.E
1941 - 1942 Shri. M.C.S. Anandhapadmanabha Rao, M.A.I.E.S. [Retd.]
1942 Shri.P.Rathavalu Thevar
1942 - 1945 Shri. M.CT. M. Chithambaram Chettiar
1945 - 1951 Shri. R. Narayana Iyengar
1951 - 1953 Shri. S. Sankara Iyer, B.A B.E CIE
1953 – 1963 Shri. K.V. Srinivasa Iyengar
1963 – 1966 SHRI. S.R. Srinivasa Thathachariar
1966 – 1969 SHRI. N.N. Ramanatha Iyer
1969 - 1975 SHRI. N.R. Sundararaja Iyer
1975 – 2004 SHRI. Y. Venkateshwara Diskshithar
2004 – 2010 SHRI. N.N. Seshadri
2010 - 2022 Padma Vibhushan Dr. V. Krishnamurthy
2022 Onwards Shri. Jayakar V Krishnamurthy

Secretaries

Duration Name
1919 – 1924 Shri. T. Desikachariar Kt. B.A.B.L.
1924 – 1927 Shri. V. Jayarama Iyer B.A.B.L
1927 – 1933 Shri. N. D. Lakshminarayana Iyer B.A.
1933 – 1939 Shri. V. Jayarama Iyer B.A.B.L.
1939 – 1940 Shri. R. Srinivasa Iyer B.A.B.L.
1940 – 1942 Shri. T. R. Gopala Rao
1942 – 1949 Shri. R. Srinivasa Iyer B.A.B.L.
1949 Shri. K.R. Avadhani B.A.B.L
1949 – 1950 Shri. S. Annadurai Iyer B.A.
1950 – 1951 Shri. A. Ramaswami Iyer B.A.B.L.
1951 – 1955 Shri. S. Annadurai B.A.
1955 – 1956 Shri. P. Narayana Iyengar
1956 – 1957 Shri. N.R. Sundararaja Iyer B.A.
1957 – 1963 Shri. S. Annadurai Iyer
1963 – 1969 Shri. N. L. Dorai Iyer
1969 – 1975 Shri. N. N. Seshadri B.A.
1975 – 2004 Shri. K. Santhanam B.Com. FCA
2004 Onwards Shri. K. Raghunathan B.Sc., B.L.

Principals

Duration Name
1919 – 1921 Shri K Ramanujacharia
1921 – 1947 Shri V Saranathan
1947 – 1950 Shri A Rama Iyer
1950 – 1952 Shri MS Srinivasa Sarma
1952 – 1955 Shri S Thothadri Iyengar
1955 – 1958 Shri G Varadachari
1958 – 1962 Shri MS Venkataraman
1962 - 1968 Shri V Ranganathan
1968 – 1970 Shri K Seetharaman
1970 – 1977 Shri M K Venkadaraman
1977 – 1986 Shri N Krishnamoorthy
1986 – 1986 Dr R Balakrishnan
1986 – 1987 Shri V Natarajan
1987 – 1991 Shri S Kannan
1991 – 1997 Shri S Thiagarajan
1997 – 1998 Dr S Muthuswamy
1998 – 1998 Dr M Nagarajan
1999 - 2003 Dr N Seshadri
2003 - 2004 Dr M Nagarajan
2004 - 2006 Dr S Ramamurthy
2006 - 2017 Dr K Anbarasu
2017- 2022 Dr. R. Sundararaman
2022 Onwards Dr. K. Kumar